Cabeceira

  Congresos  
  CINDU 2009 Vídeos  
  CINDU 2011 Vídeos  
  CINDU 2013 Vídeos  
  CINDU 2015 Vídeos  
  CINDU 2017 Vídeos  
  CINDU 2019 Vídeos  
  Publicacións  
  Participación  
  Calendario comunicacións  
 
Envío de comunicacións Ata 28 de Febreiro de 2019
Avaliación comunicacións Ata 30 de Abril de 2019
Presentación no congreso das comunicacións aceptadas 20, 21 e 22 Xuño de 2019
 
  Envío de comunicacións  
 

Remitir texto completo (máximo 5 páxinas) de cada comunicación co título, autores, palabras clave, breve resumo (máximo 50 palabras) seguindo normas de publicación (Ver Plantilla).

Acceda como usuario ao menú Enviar comunicación, despois de realizar a preinscrición. Siga as instruccións, cubrindo os datos do formulario e adxuntando arquivo.

 
  Pódese utilizar calquera dos idiomas do congreso (español, galego, catalán, vasco, portugués, inglés, italiano ou francés).  
   Presentación das comunicacións  
 

Presentación oral o póster no congreso das comunicacións aceptadas.

Descarga Distribución comunicacións orais
Descarga Distribución comunicacións postéres
Descarga Resumo comunicacións

Comunicacións orais. Disporán dun tempo máximo de 15 minutos, 10 para a exposición e 5 para o debate. As presentacións faranse en aulas equipadas con computador, canón de proxección e conexión á rede de internet. Todas as presentacións (máximo 15 diapositivas) de cada sesión deberán estar cargadas no correspondente ordenador antes do seu inicio.

Comunicacións pósters. Estarán expostas na sesión á que estean asignadas. Os propios autores deberanas colocar antes da sesión e retiralas unha vez finalizada. Será un póster coas medidas máximas de 120 cm de alto por 90 cm de ancho. Os autores deberán atender os asistentes que o pidan, durante o horario de presentación do póster.

Haberá un límite para o número de comunicacións que pode ser presentado na conferencia, debe haber polo menos un autor inscrito por traballo aceptado
e o equivalente a tantos autores rexistrados como comunicacións.

 
  Publicación  
 

Xeraranse unha ou máis publicacións.

 
30 30 30 30 30